Blog > Komentarze do wpisu

Refleksje: Parafia i cmentarz w Prędocinie

Historia mariawityzmu w Prędocinie Wiąże się ona z osobą kapłana Stanisława Marii Fidelisa Szokalskiego, jedynego kapłana mariawity z diecezji sandomierskiej, który pełnił obowiązki wikariusza w nieodległej Iłży, zabytkowym miasteczku, o średniowiecznym jeszcze rodowodzie. W trakcie wyodrębniania się mariawityzmu z Kościoła Rzymskokatolickiego, młody duchowny został zasuspendowany przez władze diecezjalne, ale pewna ilość parafian zbudowanych jego przykładem, szukała opieki duszpasterskiej duchownych mariawickich już po powstaniu samodzielnego Kościoła Mariawitów. Nabożeństwa były odprawiane okresowo w kaplicy domowej. Dnia 8 sierpnia 1909 roku formalnie zawiązała się parafia mariawicka w Iłży, odbyło się również I zebranie członków rady parafialnej, w skład której weszli: Jan Bryka, Andrzej Sas, Wojciech Sar, Jan Madejski oraz proboszcz parafii. 8 grudnia tego samego roku w przebudowanym domu ofiarowanym przez gospodarza Jana Bryłę we wsi Prędocin została poświęcona kaplica mariawicka. W 1909 roku pod nadzorem inżyniera Wąsowskiego z Iłży w tej samej wsi wzniesiono drewniany, modrzewiowy kościół, za którym urządzono również niewielki cmentarz grzebalny.

Krzyż na cmenatarzu w Prędocinie


Placówka mariawicka w Iłży z siedzibą w Prędocinie była stosunkowo niewielka i dlatego była ona zwykle obsługiwana przez kapłanów z Lublina. Nieliczna grupa wiernych uległa podziałowi w czasie rozłamu w mariawityzmie. Jednak aż

do 1968 roku przy kościele w Prędocinie mieszkała siostra zakonna Maria Joanna Chełstowska, która się nim opiekowała. Po jej przeniesieniu do Płocka, z uwagi na podeszły wiek kościół został rozebrany, gdyż istniały plany budowy w Prędocienie murowanej świątyni. Nie wyraził jednak na to zgody Urząd do Spraw Wyznań. W związku z tym w pobliskiej wsi Kępa urządzono kaplicę w domu Kazimierza i Anieli Grodzickich. Jednak po ich śmierci, ich siostrzeniec - rzymskokatolik, który odziedziczył posesję, nie wyraził zgody na utrzymanie w budynku kaplicy mariawickiej. W ostatnich latach opiekę nad cmentarzem przejęła parafia mariawicka w Wierzbicy. Co roku w okolicy dnia Wszystkich Świętych odbywa się na cmentarzu procesja za zmarłych. Jako ciekawostkę można dodać, że w czasie II wojny światowej, na cmenatarzu w Prędocinie pochowano rosyjskiego żołnieża, który zginął w walce z Niemcami. O istnieniu placówki mariawickiej w Prędocinie świadczą nie tylko cmentarz i wspomnienia mieszkańców z ziemii iłżeckiej ale także symbole eucharystyczne umieszczane na szczytach budynków. Na domach murowanych są to monstrancje, ułożone z białej i czerwonej cegły, natomiast na budynkach drewnianych umieszczane jest wyobrażenie słońca - jednego z symboli Przenajświętszego Sakramentu.

 

Monstrancje na domach w Prędocinie

niedziela, 31 października 2010, mariawitawierzbica

Polecane wpisy

  • Wycieczka z Warszawy

    W sobotę, 15 października 2011 roku, naszą parafię odwiedziła duża grupa parafian Warszawskich z kapłanem Marią Karolem na czele. Wieczorem, koło godziny 17.00

  • UWAGA!

    NAB OŻEŃSTWA W WIELKIM TYGODNIU: NIEDZIELA PALMOWA: Msza Święta z p oświęceniem palm - 11.00 Ewangelia: Mt 21, 1-9 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszl

  • Mariawityzm na ziemii radomskiej

    Wprawdzie parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wierzbicy k. Radomia jest najmłodsza spośród wszystkich parafii mariawickich (istnieje dopiero od 1972 r.)ale hi